• Club 1
  • Club 2
  • Club 3
  • Club 4

 

De Tennisclub Annen is in 1970 opgericht en ligt aan de Kruisakkers naast de voetbalvelden. De vereniging wil een tennisontmoetingsplaats zijn. We richten ons dus op recreatieve spelers maar natuurlijk nemen we ook met een aantal teams deel aan de KNLTB competitie en wordt er het gehele zomer seizoen tennisles gegeven voor iedereen.
De vereniging staat open voor inwoners van Annen en omgeving. Het hele jaar kan een lidmaatschap worden aangevraagd bij de ledenadministratie. Zie ook op het menu 'lidmaatschap'. De vereniging bestaat uit ca. 300 leden, van wie 80 jeugdleden en wij zijn aangesloten bij de KNLTB. De vereniging beheert 4 gravelbanen (buiten) met verlichting en bezit een kantine die door de leden via roulatie wordt gerund.
Door het jaar heen worden tal van activiteiten aangeboden variërend van toss ochtenden/avond, een interne vrijdagavond-mixed dubbel competitie en clubkampioenschappen. Daarnaast doen verschillende teams mee aan de KNLTB competitie. Het meest wordt echter gebruik gemaakt van onze mogelijkheid om vrij te spelen d.m.v. het afschrijven van banen. De praktijk leert dat wij altijd ruimte hebben en er niet of nauwelijks gewacht hoeft te worden. De club heeft dan ook geen wachtlijst voor nieuwe leden.
De mogelijkheid bestaat om tegen een geringe vergoeding van € 5 voor senioren en € 2 voor junioren per dag een introducé te laten mee spelen. Voor de jeugdleden worden er meerdere evenementen georganiseerd door onze actieve jeugdcommissie. Een groot deel van onze leden bestaat echter uit 50+. Ook hiervoor worden speciale activiteiten georganiseerd.
Het onderhoud van de banen wordt voor een groot deel verzorgd door onze groundsman en de technische commissie. Maar natuurlijk draagt iedereen er aan bij dat de banen in een goede conditie blijven. De informatievoorziening wordt geregeld via deze website.
Binnen de TC Annen bestaat bij seniorleden de verplichting om vrijwilligerswerk te verrichten. Waarom? Het plezier in tennissen en het gebruikmaken van de vele voorzieningen die TC Annen biedt zijn alleen mogelijk wanneer de leden (iets) meer doen dan uitsluitend tennissen. De vereniging kan slechts bestaan dankzij die extra inzet. Alle seniorleden wordt daarom gevraagd iets extra's in de vereniging te investeren. De TC Annen draait - met uitzondering van de trainer, het schoonmaken van de kantine en het speelklaar maken van de banen - volledig op vrijwilligers. De vereniging kan het zich niet permitteren om voor het vrijwilligerswerk betaalde krachten in te huren.
Werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, omvatten onder meer: bestuurswerk, commissiewerk, kantinedienst, onderhoud van tennispark en kantine, het beheer van de website en het regelen van sponsoring. De verplichting tot vrijwilligerswerk is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Leden die geen vrijwilligerswerk willen verrichten, betalen bovenop de contributie een vrijwilligersbijdrage van € 25.
Kortom: De vereniging
- wil een tennisontmoetingsplaats zijn.
- bestaat uit ca. 300 leden, van wie 80 jeugdleden.
- heeft 4 gravel banen met verlichting en een kantine.
- biedt zowel privé tennislessen als groepstraining aan.
- heeft meerdere toss activiteiten per week.
- heeft een interne vrijdagavondmixed competitie.
- heeft enkele malen per jaar een intern toernooi zowel voor jeugd als senioren.
- heeft verschillende competitie teams zowel voor de jeugd als voor de senioren.
- heeft een jaarlijkse contributie van € 90 voor senioren en € 45 voor junioren.
- heeft een roulerende kantinedienst door de leden.
- kent een verplichting tot het doen van vrijwilligerswerk.

De club heeft een verenigingsstructuur met een dagelijks bestuur bestaande uit 3 leden. De vergaderingen van het bestuur worden zo veel mogelijk bezocht door de voorzitters van de commissies. Minimaal 1 keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.

 Onze subsponsoren

                                      

Onze hoofdsponsor

;Regiobank